DeNA山崎サプライズ「店長」100人以上が行列 – 日刊スポーツ

DeNA山崎サプライズ「店長」100人以上が行列  日刊スポーツ